Loading...

سر فصل های تابستانی نقاشی هدفدار

سر فصل های تابستانی نقاشی هدفدار

نقاشی هدفدار

داستان جوجه پرنده: از دسته داستانهای سورئال است که به همراه سازهای افکتیو برای کودکان گفته شد تا تخیل کودکان در رابطه با آسمان و زیر آب بالا رود.

جوجه ای که تازه بال درآورده تصمیم می گیرد به کره های مختلف پرواز کند تا اینکه به کره ای می رسد که از آب تشکیل شده است و به جای ماهی ها حیواناتی از قبیل گاو ، شیر، پلنگ در آن زندگی می کنند...

 

داستان خرچنگ

هدف داستان: دومین داستان در رابطه با دنیای زیر آب است که برای تقویت تخیل کودکان در نظر گرفته شده است.

خلاصه داستان: این داستان در رابطه با خرچنگی است که می خواهد در کنار ساحل برای خانه خود سقفی بسازد برای همین به دریا میرود و در راه با

ماهی های عجیب و غریبی روبرو میشود و از خزه های دریا می چیند و برای خانه اش سقف درست می کند.

 

داستان ماهی کوچولو

هدف داستان: سومین داستان در رابطه با دنیای زیر آب است که برای تقویت تخیل کودک و درک او از دنیای زیر آب در نظر گرفته شده است.

خلاصه داستان: داستان ماهی کوچکی است که نمیتواند صحبت کند و به جای آن آهنگ مینوازد.این ماهی چون قادر به حرف زدن نیست هیچ دوستی

ندارد و هر چه تلاش میکند هیچکس با او دوست نمیشود تا اینکه یک روز تصمیم میگیرد با ذهن خود آهنگ بنوازد.وقتی این کار را میکند همه دور

او جمع میشوند و شادی میکنند و با او دوست میشوند.

 

داستان قورباغه زیر دریا

هدف داستان: چهارمین داستان در رابطه با دنیای زیر آب است که برای تقویت تخیل کودک و درک او از دنیای زیر آب در نظر گرفته شده است.

خلاصه داستان: این داستان دررابطه با قورباغه ای است که در کنار دریا با بچه های خود زندگی میکند اما برای شب چراغی ندارد که خانه خود را

با آن روشن کند.تا اینکه روزی با خرچنگی صحبت میکند و میفهمد که باید به عمق آب تا جایی که در آن هیچ ماهی و موجود دیگری زندگی نمیکند

برود تا برای خانه اش لامپ بیاورد.وقتی به زیر آب میرود با آبزیان عجیب و غریبی روبرو میشود که هر کدام برای دیدن در تاریکی چراغی دارد.

در آخر خرچنگ با پیدا کردن تخم یک آبزی خانه خود را روشن میکند.

 

داستان خرگوش کوچولو

هدف داستان: این داستان یک داستان سورئال یا فراواقعی در رابطه با جنگل است که همراه سازهای افکتیو برای درک بیشتر داستان گفته میشود که

درپرورش تخیل کودکان بسیار موثر واقع میشود.

خلاصه داستان: خرگوشی کوچک به قسمتی از جنگل میرود که در آن درختان بسیار کوتاه هستند ولی میوه های آن بسیار بزرگ.خرگوش بعد از خوردن

یک هویج بزرگ به قسمتی از جنگل میرود که درآن درختان بسیار بلندی وجود دارد که تا آسمان رفته اند و آنقدر درختانش در هم تنیده اند که آسمان پیدا

نیست.این درختان به جای میوه حیوان می دادند.مثلا یک درخت به جای میوه قورباغه یا مار و شیر و پلنگ و... میدهد.

داستان خرچنگ

هدف داستان: دومین داستان در رابطه با دنیای زیر آب است که برای تقویت تخیل کودکان در نظر گرفته شده است.

خلاصه داستان: این داستان در رابطه با خرچنگی است که می خواهد در کنار ساحل برای خانه خود سقفی بسازد برای همین به دریا میرود و در راه با

ماهی های عجیب و غریبی روبرو میشود و از خزه های دریا می چیند و برای خانه اش سقف درست می کند.

 

داستان ماهی کوچولو

هدف داستان: سومین داستان در رابطه با دنیای زیر آب است که برای تقویت تخیل کودک و درک او از دنیای زیر آب در نظر گرفته شده است.

خلاصه داستان: داستان ماهی کوچکی است که نمیتواند صحبت کند و به جای آن آهنگ مینوازد.این ماهی چون قادر به حرف زدن نیست هیچ دوستی

ندارد و هر چه تلاش میکند هیچکس با او دوست نمیشود تا اینکه یک روز تصمیم میگیرد با ذهن خود آهنگ بنوازد.وقتی این کار را میکند همه دور

او جمع میشوند و شادی میکنند و با او دوست میشوند.

 

داستان قورباغه زیر دریا

هدف داستان: چهارمین داستان در رابطه با دنیای زیر آب است که برای تقویت تخیل کودک و درک او از دنیای زیر آب در نظر گرفته شده است.

خلاصه داستان: این داستان دررابطه با قورباغه ای است که در کنار دریا با بچه های خود زندگی میکند اما برای شب چراغی ندارد که خانه خود را

با آن روشن کند.تا اینکه روزی با خرچنگی صحبت میکند و میفهمد که باید به عمق آب تا جایی که در آن هیچ ماهی و موجود دیگری زندگی نمیکند

برود تا برای خانه اش لامپ بیاورد.وقتی به زیر آب میرود با آبزیان عجیب و غریبی روبرو میشود که هر کدام برای دیدن در تاریکی چراغی دارد.

در آخر خرچنگ با پیدا کردن تخم یک آبزی خانه خود را روشن میکند.

 

داستان خرگوش کوچولو

هدف داستان: این داستان یک داستان سورئال یا فراواقعی در رابطه با جنگل است که همراه سازهای افکتیو برای درک بیشتر داستان گفته میشود که

درپرورش تخیل کودکان بسیار موثر واقع میشود.

خلاصه داستان: خرگوشی کوچک به قسمتی از جنگل میرود که در آن درختان بسیار کوتاه هستند ولی میوه های آن بسیار بزرگ.خرگوش بعد از خوردن

یک هویج بزرگ به قسمتی از جنگل میرود که درآن درختان بسیار بلندی وجود دارد که تا آسمان رفته اند و آنقدر درختانش در هم تنیده اند که آسمان پیدا

نیست.این درختان به جای میوه حیوان می دادند.مثلا یک درخت به جای میوه قورباغه یا مار و شیر و پلنگ و... میدهد.

  • تاریخ: یکشنبه 5 مرداد 1393 - 10:14
  • نویسنده: قصه من
  • صفحه: تازه ها
  • بازدید: 1063

ارسال نظر

(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)

ویدئو

تماس